Oddziały Gimnazjum w Samorządowej Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich
kontakt
edziennik

kontakt

e-dziennik

Biofeedback

09.11.2015

BIOFEEDBACK EEG CZYLI TERAPIA XXI WIEKU W GIMNAZJUM WĘGRZCACH WIELKICH

CO TO JEST BIOFEEDBACK EEG?

EEG – elektroencefalograf, aparat do pomiaru fal mózgowych i oceny pracy mózgu.

BIOFEEDBACK – z ang. biologiczne sprzężenie zwrotne.

EEG BIOFEEDBACK JEST SKUTECZNĄ METODĄ TERAPII STOSOWANĄ PRZY:

 • zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD )
 • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego
 • zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym dysleksji, problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym dyskalkulii
 • impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania
 • zaburzeniach rozwoju mowy
 • niepełnosprawności intelektualnej
 • autyzmie i zespole Aspergera

CO DAJE TERAPIA METODĄ BIOFEEDBACK EEG?

EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku” Jest to oficjalna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad dziesięciu lat EEG Biofeedback stosuje się również w Polsce.

 • Metoda ta umożliwia:
 • zwiększenie efektywności pracy mózgu ucznia
 • relaksację całego organizmu
 • lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • kształtowanie pozytywnego myślenia
 • poprawienie szybkości uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.

Atutem biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Metoda ta jest skuteczna w 70-90% przypadków, jak wykazują wyniki badań naukowych i efekty praktyczne treningów. Ponieważ terapia EEG- Biofeedback podlega mechanizmom uczenia się i utrwalania pamięci, dlatego jej efekty mogą być długotrwałe, a nawet trwałe.

DODATKOWO: Trening wzmaga kreatywność uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi uzdolnieniami wymagającymi odpowiedniego rozwijania.

NA CZYM POLEGA AKTYWNOŚĆ UCZNIA W TRAKCIE TRENINGÓW?

Uczniowi poddawanemu treningowi terapeuta przykleja do głowy elektrody, zbierające sygnał przebiegu fal mózgowych. Trener monitoruje parametry pracy mózgu na swoim ekranie i przy pomocy działań psychologicznych stymuluje ucznia do lepszych wyników prowadzonej przez niego „gry”. O powodzeniu w wideogrze uczeń jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w „grze”. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tym samym optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się. Dziecko widzi, że można odnosić sukcesy dzięki własnemu wysiłkowi oraz samodzielnie kierować konkretną sytuacją w życiu codziennym. W ten sposób pozbywa się kompleksów dotyczących własnej bezradności. Następnie celem terapeuty jest nauczenie dziecka przenoszenia pozytywnych doświadczeń z wideo gry do swojego codziennego życia tak, aby odczucie sfinalizowania własnego wysiłku oraz świadomość możliwości osiągnięcia celu na zawsze zostały jego przekonaniami.

Kto może uczestniczyć w terapii EEG BIOFEEDBACK?

 1. uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 2. uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po uprzedniej konsultacji z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym,
 3. pozostali uczniowie po uprzedniej konsultacji z wychowawcą oraz pedagogiemszkolnym.

Co powinni zrobić Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie na terapię EEGbiofeedback?

Powinni:

 1. złożyć wniosek o przyjęcie na terapię – zobacz wniosek,
 2. zapoznać się z regulaminem korzystania z terapii oraz go zaakceptować – zobacz regulamin,
 3. przedstawić zaświadczenie lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii.