Oddziały Gimnazjum w Samorządowej Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich
kontakt
edziennik

kontakt

e-dziennik

Szkolne Koło Caritas

05.03.2017

Szkolne Koło Caritas w Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich liczy 98 wolontariuszy. W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w następujących akcjach organizowanych przez SKC:

– W miesiącach wrzesień – październik wolontariusze SKC oraz sympatycy spotkali się na spotkaniu integracyjnym, wybrali władze koła. Z inicjatywy wolontariuszy został opracowany plan koła na cały rok. Podczas spotkania formacyjnego przybliżona została istota pracy wolontariackiej, przedstawione zostały cele i zadania Caritas.

– Spacer integracyjny na Brzegi, do Campusu Misericordiae, gdzie latem 2016r. odbywały się spotkania z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży.

– Udział wolontariuszy w Zbiórce Żywności „Podziel się posiłkiem” organizowanej przez Bank Żywności- zbiórka w sklepach w Wieliczce.

– Udział wolontariuszy w XI Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności organizowanej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej- zbiórka w okolicznych sklepach, przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla rodzin najbardziej potrzebujących;

– Zbiórka plastikowych nakrętek;

– Przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych;

– Organizacja szkolnego kiermaszu świątecznego podczas zebrania z rodzicami,

– Z inicjatywy wolontariuszy Koło przystąpiło do akcji Rodacy –Bohaterom , pomoc Rodakom na Kresach.

– Wspólne kolędowanie na przerwach,

– Współpraca ze Wspólnotą L’Arche w Śledziejowicach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Warsztaty Terapii Zajęciowej:
– przygotowanie przez wolontariuszy wróżb andrzejkowych i wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy L’Arche, wspólne zabawy i tańce;
– wizyta podopiecznych Fundacji: przygotowanie poczęstunku, jasełek, wspólne kolędowanie,
– zabawa karnawałowa w Środowiskowym Domu Samopomocy L’Arche- przygotowanie strojów karnawałowych, masek, zabaw tanecznych,
– zbiórka książek dla podopiecznych Fundacji,

Przed nami kolejne miesiące pracy wolontariackiej. Wspólnie spędzony czas był czasem dobrej pracy i dobrej zabawy.