8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   j.niem/DSD-1/1 #DS8 S 5G religia KM S 2G j.wł/j.niem-1/2 #W8 S 14G
j.wł/j.niem-2/2 #N8 S 13G
chemia AS S 4G
2 8:25- 9:10 j.wł/j.niem-1/2 #W8 S 1G
j.wł/j.niem-2/2 #N8 S 6G
j.niem/DSD-1/1 #DS8 S 5G j.polski OL S 1G religia KM ŚW geografia MS S 1G
3 9:20-10:05 biologia AS S 3G matematyka KZ S 12G chemia AS S 4G j.angielski-1/2 SE S 13G
informatyka-2/2 WZ S 6G
j.polski OL S 12G
4 10:15-11:00 wos LZ S 14G fizyka KL S 8G historia ŁM S 14G matematyka KZ S 4G j.polski OL S 12G
5 11:10-11:55 fizyka KL S 6G j.polski OL S 12G wos LZ S 14G e_dla_bezp DK ŚW wf-1/2 #WC8 SG2
wf-2/2 #WD8 SGK
6 12:15-13:00 zaj. z wych. KZ S 2G j.polski OL S 12G matematyka KZ S 2G pozal.wiedzy OL S 15G wf-1/2 #WC8 SG2
wf-2/2 #WD8 SI
7 13:20-14:05 j.angielski-1/2 SE BIB
j.angielski-2/2 MJ S 5G
wf-1/2 #WC8 SGM
wf-2/2 #WD8 SGP
j.angR-1/2 SE S 6G
j.angielski-2/2 MJ S 5G
j.niem/DSD-1/1 #DS8 S 5G historia ŁM S 12G
8 14:15-15:00 j.angielski-1/2 SE S 15G
j.angielski-2/2 MJ S 5G
wf-1/2 #WC8 SGM
wf-2/2 #WD8 SG1
j.niem/DSD-1/1 #DS8 S 5G j.niem/DSD-1/1 #DS8 S 5G matematyka KZ S 2G
9 15:10-15:55 informatyka-1/2 WZ S 6G j.angR-1/2 SE S 15G j.niem/DSD-1/1 #DS8 S 5G    
Obowiązuje od: 17.09.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum